Úvod

BESÍDKA

08.12.2017 15:09
Vážení rodiče, srdečně vás zveme na VÁNOČNÍ BESÍDKU, která se uskuteční 14.12. od 16.00 ve třídě 3.B.

—————

PRÁZDNINY

22.11.2017 18:38
Od 22.12. - 2.1. se budou konat vánoční prázdniny.

—————

INFORMAČNÍ ODPOLEDNE

06.11.2017 13:46
Informační odpoledne se koná 7.11. od 16.00-17.00 ve 3.B.

—————

TURISTIKA- RANÁ

01.11.2017 07:37
Turistická vycházka se bude konat 22.11. Děti budou potřebovat teplé oblečení. Cena- 25 Kč.

—————

SKŘÍŇKY

01.09.2017 18:17
Letos místo společných šaten budou mít děti skříňky, které si uzamknou svým zámkem. Je nutné, aby měly 3 klíče /1- u sebe, 1- u mě ve škole, 1- náhradní doma/.

—————

POMŮCKY PRO 3. ROČNÍK

28.08.2017 20:17
Vážení rodiče, žáci budou potřebovat všechny pomůcky, které používali ve 2.ročníku /VV+PČ-kufřík..., TV-úbor, cvičky, švihadlo/. Všechny pracovní sešity a čtvrtky zakoupí škola hromadně. 

—————

SETKÁNÍ VE 3. ROČNÍKU

28.08.2017 20:11
Milí školáčci, nový školní rok bude zahájen 4.9.2017 v budově naší školy. Půjdete rovnou do třídy, kde na vás budu čekat. Ve třídě budeme do 8.45 a pak se rozejdete do ŠD a domů. Kdo odchází sám, musí mít od rodičů napsaný lístek, kdy a jak může odejít. Už se na vás moc těším!

—————


Sestavuji aktuální kalendář ...