Úvod

DIVADLO

02.10.2017 14:38
Ve středu 15.11. navštívíme divadelní představení O TŘECH PŘADLENÁCH. Cena představení je 50 Kč.

—————

TURISTIKA

01.10.2017 07:37
Turistická vycházka se bude konat 20.10. Navštívíme MOSTECKÉ JEZERO. Cena- 25 Kč. / Pozor změna, jdeme v pátek v den voleb./

—————

SKŘÍŇKY

01.09.2017 18:17
Letos místo společných šaten budou mít děti skříňky, které si uzamknou svým zámkem. Je nutné, aby měly 3 klíče /1- u sebe, 1- u mě ve škole, 1- náhradní doma/.

—————

POMŮCKY PRO 3. ROČNÍK

28.08.2017 20:17
Vážení rodiče, žáci budou potřebovat všechny pomůcky, které používali ve 2.ročníku /VV+PČ-kufřík..., TV-úbor, cvičky, švihadlo/. Všechny pracovní sešity a čtvrtky zakoupí škola hromadně. 

—————

SETKÁNÍ VE 3. ROČNÍKU

28.08.2017 20:11
Milí školáčci, nový školní rok bude zahájen 4.9.2017 v budově naší školy. Půjdete rovnou do třídy, kde na vás budu čekat. Ve třídě budeme do 8.45 a pak se rozejdete do ŠD a domů. Kdo odchází sám, musí mít od rodičů napsaný lístek, kdy a jak může odejít. Už se na vás moc těším!

—————


Sestavuji aktuální kalendář ...